Terms of service

Generellt

Vid beställning av produkter från Arkivet AB (org nr: 559365-0699) (”Arkivet”) gäller nedanstående villkor. Detta medför att du som konsument ingår och godkänner dessa Allmänna villkor vid samtliga köp på www.arkivet.io

Arkivet tillämpar bl.a. bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt dataskyddsförordningen vid köp på www.arkivet.io

Köpvillkor

1. Allmänt

1.1 Villkoren nedan gälle när du som konsument beställer en vara via www.arkivet.io eller tillhörande sidor. Avtalet ingås mellan dig och ARKIVET AB, organisationsnummer 559365-0699 ("Arkivet"). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Arkivet framgår på hemsidan. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via hemsidan. 

1.2 Du måste vara 18 år för att kunna göra en beställning på hemsidan, i enlighet med svensk lag. Genom att lägga en beställning bekräftar du att du är minst 18 år gammal och enligt lag har rätt att lägga en order på hemsidan. Arkivet förbehåller sig rätten att neka eller ändra din beställning, exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller betalningsanmärkningar.

1.3
Arkivet reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Arkivet har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer Arkivet naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Arkivet fortsätter med beställningen. All bildinformation på hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Arkivet ansvarar inte för information på hemsidan som kommer från en tredje part.

1.4 Allt innehåll på hemsidan ägs av Arkivet, eventuella licenspartners eller andra tredjeparter. Alla immaterial- och marknadsrättsliga lagar tillämpas och det innebär till exempel att varumärken, bilder, grafik, produktnamn, firmanamn, design, layout och information om varor och tjänster inte får kopieras utan skriftligt godkännande från Arkivet.


2. Avtal och beställning

2.1 För att kunna lägga en beställning måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Arkivets integritetspolicy, se här.

2.2 Avtal ingås när Arkivet bekräftat din beställning och du mottagit en orderbekräftelse per email. Du bör spara denna bekräftelse för eventuell kontakt med Arkivets kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram tills bekräftelsen skickats. Om beställningen återkallas kommer Arkivet att återbetala alla eventuella betalningar som du eller dina betaltjänstföretag har gjort gällande beställningen.

3. Personlig data

3.1 Vid beställning kommer du att bli ombedd att ange kundinformation och personlig data. Du bekräftar att uppgifterna är sanna och att du är ansvarig för att informationen du anger är korrekt och fullständig. Du kan läsa mer om hur Arkivet hanterar personlig data under integritetspolicyn, se här

4. Priser och betalning

4.1 Priser är dem som gäller när du lägger en beställning på hemsidan. Moms inkluderas i priset när du handlar från Sverige och andra EU-länder men är inte inkluderat för övriga länder. Du är ansvarig för att betala eventuella tillkommande kostnader, skatt eller tullavgifter som kan komma att tillämpas i din jurisdiktion när du lägger en beställning på vår hemsida.

4.2 Du kan betala på de sätt som anges på hemsidan, se mer om de olika betalsätten under Frågor & svar. Vanligtvis tar Arkivet betalt i samband med beställning, om inget annat skriftligen överenskommits. Skulle något betalningssätt inte fungera vid köptillfället förbehåller sig Arkivet rätten att ändra eller inte erbjuda det önskade betalsättet. Arkivet är inte ansvarigt för de erbjudna betalningssätten eftersom de erbjuds av tredjepart.

4.3 Om fakturabetalning eller delbetalning väljs kan vi eller våra samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta.

4.4 Vid beställning bekräftar du att du enligt lag har rätt att använda ditt valda betalmedel.

5. Leverans och transport

5.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det spann som anges på hemsidan. Om inget annat avtalats så kommer leveransen att ske senast inom 30 arbetsdagar från det att Arkivet bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Mer information om leverans finner du under Frågor & svar.

5.2 Den förväntade leveranstiden anges under Frågor & svar, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på hemsidan. Om inget annat avtalats har du rätt att häva köpet om leveransen är försenad mer än 30 dagar och det inte är orsakat av dig som kund. 

5.3 Om ett paket skall hämtas upp på ett utlämningsställe skall detta göras inom den tidsram som anges i aviseringen. Paket skall normalt hämtas upp personligen med giltig legitimation och med ett referensnummer. Kunden kommer att bli aviserad var och när paketet skall hämtas upp. Arkivet är under inga omständigheter ansvarig för eventuella direkta eller indirekta extra kostnader eller utgifter som uppstår på grund av att kunden paketet inte hämtas ut i tid, eller andra orsaker. Arkivet förbehåller sig rätten att debitera Kunden en avgift på 180 kronor om paketet inte hämtas ut i tid. 

6. Ångerrätt

6.1 Du har alltid 30 dagars ångerrätt vid beställning på hemsidan. så länge du inte bryter/öppnar förseglingen på varorna. Du utnyttjar ångerrätten av ditt köp genom att meddela Arkivet detta inom 30 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). 

6.2 Ramar levereras med en skyddande plast som inte får öppnas om du vill ha rätten att returnera en ram. Posters levereras förseglade med ett klistermärke över silkespappret som den är inslagen i. Du får inte bryta/öppna förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. 

6.3 För att utnyttja ångerrätt och ångra ett köp skall du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande till Arkivet på info@arkivet.io och berätta detta. Du skall ange ditt namn, adress och varför du önskar att göra en retur. Du skall också ange annan relevant information så som exempelvis ordernummer, produktens namn och eventuell kvantitet som önskas returneras.

6.4 Varorna ska returneras 14 dagar från att du meddelat Arkivet om ditt önskan att ångra ditt köp. Du som kund betalar 49 kronor för returfrakten (undantaget 100x140 ramar som kostar 400kr pga. av storleken) när du utövar din ångerrätt och är ansvarig för produkternas skick från dess att du har mottagit varan till dess att den returnerats och tagits emot av Arkivet igen. Varorna som skall returneras skall skickas väl paketerade i sin originalförpackning och i oförändrat skick.

6.5 Eventuella kostnader för tullavgifter och dylikt som tillkommit på grund av din jurisdiktion kommer inte att återbetalas. Arkivet har rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Arkivet tillämpar en fullständig värdeminskning (dvs. hela varans värde) om returnerad vara inte är i skick att säljas på nytt (såsom ny vara).

6.6 När varorna har returnerats kommer Arkivet att göra en återbetalning minus returfrakt utan oskälig fördröjning efter att deras skick har bekräftats vara skick med Arkivets återbetalningspolicy. 

7. Reklamation

7.1 Du har rätt att reklamera din vara och kräva ersättning eller återbetalning om din produkt är defekt, saknas eller har skadats som inte är ett resultat av dina egna handlingar. Det är viktigt att du undersöker dina mottagna varor ordentligt så snart du tar emot dem. Vill du lämna in ett klagomål för en beställd produkt ska du kontakta Arkivet så snart som möjligt på info@arkivet.io.

7.2 Arkivet står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.3 Normalt sett får du svar på ditt klagomål inom 14 dagar från att Arkivet har mottagit ditt krav på reklamation. Arkivet förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Arkivet riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8. Tredjeparter

8.1 Hemsidan innehåller länkar till webbsidor som ägs av tredjepart. Arkivet är inte ansvarig för hantering, säkerhet, innehåll eller någon annan aspekt av dessa.

9. Force majeure

9.1 Arkivet förbehåller sig rätten att åberopa force majeure i sådana situationer där detta är tillämpbart. Arkivet är inte ansvarig för förseningar orsakade av sådana omständigheter då de ligger utanför Arkivets kontroll. Exempel på situationer där Arkivet kan åberopa force majeure är exempelvis vid extremt väder, krigshandlingar, eld, ändrade statliga order, tekniska problem och annat. Arkivet är heller inte ansvarig för fel eller förseningar av underleverantörer som uppstått på grund av sådana omständigheter. Om situationen har varat i mer än två månader har både kunden och Arkivet rätt att avsluta köpet med omedelbar verkan.

10. Ändringar av villkoren

10.1 Arkivet förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Eventuella ändringar av villkoren kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar kommer att gälla när du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller medan du surfar på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Arkivet har informerat dig som kund om ändringarna. 

11. Tillämplig lag och tvist

11.1 Om en tvist uppstår mellan dig och oss (Arkivet) uppmanar vi dig starkt att först kontakta oss direkt för att få en lösning. Vi kommer att överväga rimliga förfrågningar för att lösa tvisten genom alternativa tvistlösningsförfaranden, såsom medling eller skiljedom.

I händelse av tvist följer vi (Arkivet) beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller motsvarande tvistlösningsorgan.